Stichting Leerling Support

Welkom bij Stichting Leerling Support. In samenwerking met scholen en onafhankelijke instituten zorgen wij voor kwalitatieve onderwijs ondersteuning aan alle leerlingen in Den Haag.

Aanmelden Doneren
Doneren

Stichting Leerling Support zamelt donaties in om zoveel mogelijk leerlingen te ondersteunen tijdens hun school carrière. Met een kleine donatie kunnen wij al enorm veel betekenen voor een leerling. Helpt u ons ook?

Aanmelden

Aanmelden gaat altijd via school. Wij komen in eerste instantie graag in contact met de mentor, docent of zorgcoördinator.

Ondersteunen

We streven er in het jaar 2021 naar om zo veel mogelijk leerlingen in Den Haag te plaatsen bij professionals die hoge kwaliteit bieden binnen de begeleidingsmethodes die zij aan bieden.

Over ons

We werken hard om iedere leerling de kwalitatief hoge vorm van begeleiding te bieden die hij of zij verdient

Stichting Leerling Support is opgericht in Den Haag om ervoor te zorgen dat er zo veel mogelijk leerlingen ondersteund kunnen worden op een manier waar zij behoefte aan hebben. Door onze ervaring en contacten in en rondom het onderwijs hopen we iedere leerling op de juiste manier in de juiste richting te helpen. We starten in Den Haag, maar we hopen zo snel mogelijk uit te breiden naar meerdere steden in Nederland. Daarom kunnen we uw hulp door middel van donaties en ideeën rondom de begeleiding van de leerlingen goed gebruiken.

 

Het bestuur bestaat uit:

Alexander Koppelle • Voorzitter • info@stichtingleerlingsupport.nl

Hans de Jong • Penningmeester

Iris Poolman Kole • Secretaris

 

Contactgegevens:

Patrijslaan 32

2566 XN Den Haag

KvK nummer: 73184047

RSIN: 859389728

 

Doelstelling:

In het jaar 2021 hopen we via donaties minimaal €30.000 binnen te halen. Met dit geld kunnen we ongeveer 30 leerlingen plaatsen die kwalitatieve begeleiding, coaching of training krijgen. Zoals u in het beleidsplan onderaan de pagina kunt lezen is er geen beloning voor de verrichte werkzaamheden van het bestuur.

Al het geld dat binnen komt vanuit donaties of subsidies, zal besteed worden aan de begeleiding van de leerlingen.

Wat bieden wij

We willen de hoge kwaliteit van begeleiden buiten schooltijd om, voor ieder kind toegankelijk maken. We gaan samen met de leerling op zoek naar de vorm van begeleiding die voor betere resultaten op en naast school zal gaan zorgen. De onderstaande begeleidingsmethodes die wij in eerste instantie voor ogen hebben:

 • Zomerschool
 • Weekendschool
 • Bijles individueel
 • Bijles in groepsverband
 • Huiswerkbegeleiding
 • Coaching
 • Examentraining
 • School Examen training
 • Faalangstreductietraining
 • Ik leer “Leren” training

Hoe werkt het

Leerlingen die in aanmerking komen voor financiële steun vanuit de Stichting komen met ouders / verzorgers of mentor op gesprek met een bestuurslid van Stichting Leerling Support.

1 Kennis maken
2 Plan van aanpak
3 Naar de Professionals
4 Overzicht in kaart
5 Begeleiding op maat

Kennis maken

Plan van aanpak

Naar de Professionals

Overzicht in kaart

Begeleiding op maat

In het eerste gesprek gaan we onderzoeken op welke wijze we de leerling kunnen ondersteunen en welke instellingen we hiervoor gaan benaderen

Tijdens het tweede gesprek tussen ouders/verzorgers en iemand vanuit de Stichting zullen we de financiële situatie bespreken en daarbij onderzoeken in hoeverre een eigen bijdrage aan de stichting realistisch is

Vervolgens zullen we vanuit de Stichting bij verschillende instituten, in de buurt van de woning of in de buurt van de school van de leerling, informeren in hoeverre zij aan de vraag van de leerling kunnen voldoen

De instituten die aan de vraag van de leerling kunnen voldoen worden overzichtelijk in kaart gebracht en aan de ouders/verzorgers en leerling gepresenteerd

Nadat de leerling een definitieve keuze heeft gemaakt gaan wij vanuit de Stichting in onderhandeling met het instituut om scherpe prijs- en kwaliteitsafspraken rondom de begeleiding van de leerling te maken 

Samenwerking met de Instituten

Hoge kwaliteit is een vereiste!

Stichting Leerling Support werkt samen met instituten die hoge kwaliteit bieden in de begeleidingsmethodes die de leerlingen nodig hebben. Alle instituten waar wij mee samen werken maken gebruik van een leerlingvolgsysteem waarmee ouders, mentor en de Stichting op de hoogte gehouden worden van de vorderingen tijdens de contacturen en de cijfers van de leerling. Daarnaast ondertekenen alle instituten en de medewerkers binnen de instituten onze gedragsregels en ons kwaliteitsbeleid om ervoor te zorgen dat de leerlingen persoonlijke aandacht en goede begeleiding krijgen. De instituten worden getoetst aan de hand van de behaalde resultaten en progressie van de leerlingen. We gaan hierover maandelijks met de instituten in gesprek.

Nadat in overleg met de leerling is besloten welk instituut de begeleiding van de leerling gaat verzorgen, gaan we vanuit de Stichting in gesprek met het instituut.

Hierin worden duidelijke afspraken gemaakt omtrent:

• Kwaliteitseisen van de Instituten

• Kwaliteitseisen van de begeleiders op de Instituten

• Plan van aanpak om de leerling zo goed mogelijk te begeleiden

• Tijdlijn en agenda gedurende het schooljaar

• Communicatie van de vorderingen naar de Stichting en ouders

• Financiering van de begeleidingsmethodes vanuit de ouders

• Financiering van de begeleidingsmethodes vanuit de Stichting 

Helpt u ons ook met een donatie?

In 2021 hopen wij via donaties minimaal €30.000 binnen te halen waarmee we 30 leerlingen kunnen ondersteunen. Om een beeld te geven van wat wij als Stichting bereiken met de leerlingen, zullen we de donateurs op de hoogte houden van de resultaten via de nieuwsbrief of via de website. Wij kunnen een leerling voor gemiddeld €200,- per maand en €2000 per schooljaar de begeleiding bieden waarnaar we streven.

4

Studenten geholpen

De financiën op een rijtje

Waar komen onze genoemde bedragen vandaan:

In samenwerking met instituten in de buurt van de school of woning van de leerling gaan we op zoek naar de juiste manier van begeleiding om de resultaten op en naast school te verbeteren. De prijzen voor vergelijkbare begeleidingsmethodes van verschillende instituten zijn vrijwel overal gelijk. De instituten beconcurreren elkaar door middel van de kwaliteit van de begeleidingsmethodes. Het bestuur van de Stichting gaat met de instituten in gesprek om scherpe prijsafspraken te maken rondom de begeleidingsmethodes die zij zullen leveren. De kwaliteit van de begeleiding staat altijd voorop en zal maandelijks getoetst worden door middel van intensief contact vanuit de Stichting met de leerling, ouders en het instituut. 

De reguliere prijzen op instituten van de begeleidingsmethodes die wij voor ogen hebben:

 • 1 dag in de week huiswerkbegeleiding 
 • €120,- per maand

 

 • 2 dagen in de week huiswerkbegeleiding
 • €220,- per maand

 

 • 3 dagen in de week huiswerkbegeleiding
 • €300,- per maand

 

 • 1 uur individuele bijles
 • €32,50 per uur

 

 • School Examen training
 • €80,- per halve dag

 

 • Examentraining
 • €280,- per 2 dagen

 

 • Coaching
 • €65,- per uur

 

Wat gebeurt er precies met uw donatie en hoe kunt u dat als donateur controleren?

Nadat uw donatie binnen is gekomen zullen we u telefonisch of per mail binnen 24uur benaderen. Hierin zullen we met u bespreken welke leerling we bovenaan de wachtlijst hebben staan en op welke manier de betreffende leerlingen de rest van het schooljaar begeleid gaat worden. In overeenstemming met u gaan we vervolgens op zoek naar instituten in de buurt van de woning of school van de leerling, die aan de vraag van de leerling kunnen voldoen. Vervolgens zullen we u, indien u dat wenst, wekelijks of maandelijks op de hoogte houden van de vorderingen van de leerling die via uw financiële steun kan deelnemen aan de extra begeleiding.

Het eerste jaar streven we naar een minimaal ingezameld bedrag van €30.000, zodat we daar een eerste groep leerlingen mee kunnen begeleiden en het hele proces rond dit initiatief volwassen kunnen laten worden. Vervolgens willen we doorgroeien en dit initiatief breed uitrollen, in samenwerking met steeds meer instituten.

Het bestuur van deze stichting verricht het werk volledig belangeloos, zodat alle beschikbaar gestelde middelen volledig zullen worden ingezet voor de leerlingen die via deze stichting aan huiswerkbegeleiding en trainingen gaan deelnemen.

 

Uw donatie is fiscaal aftrekbaar! Zakelijk, maar ook privé.

Jaarlijkse schenkingen voor een vastgelegde periode van minimaal 5 jaar aan onze stichting met ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling) zijn volledig aftrekbaar via uw aangifte inkomstenbelasting. Stuur ons een email, dan sturen wij u de (verplicht gestelde) periodieke overeenkomst graag toe. info@stichtingleerlingsupport.nl

 

Een eenmalige gift is beperkt aftrekbaar, afhankelijk van het totaal van uw inkomsten en alle aftrekposten. Het drempelbedrag (de donatie)  is 1% van uw drempelinkomen. Wat u meer heeft gegeven mag u aftrekken. Kijk voor meer informatie op: Giften aan de stichting

 

Wat onze leerlingen zeggen

int(142)

Jasper

VWO Economie

" Voor het behalen van mijn examen heb ik via de stichting een training kunnen volgen. Echt Super :-)! "

int(57)

Daniel

Leerling 4 HAVO

" Onwijs bedankt voor het regelen van de wekelijkse bijlessen en de huiswerkbegeleiding. "

int(56)

Wessel

Groep 8

" Iedere vrijdag cito-toets-training zorgt ervoor dat rekenen steeds beter gaat "